Donateurlidmaatschap

Wilt u donateurlid worden van Stichting Houtrookvrij, meldt u dan nu aan met het inschrijfformulier hieronder. Voor het donateurschap vragen wij een jaarlijkse bijdrage van €20. U mag natuurlijk ook meer doneren.

Als donateur kunt u inloggen op het besloten forum van de stichting.

Persoonlijke gegevens
Forum schermnaam:
Geslacht: Vrouw Man
Voorletters:
Voornaam:
Tussenvoegsels:
Achternaam:
Straat:
Huisnummer:
Toevoeging:
Postcode:
Plaats:
Land:
Telefoon:
Mobiel:
E-mail:
Rekeningnummer:
Incasso lidmaatschap doorlopend
Bedrag: 
Validatie
Code: code *

Voorwaarden

Door het versturen van dit formulier geeft u toestemming aan Stichting Houtrookvrij om doorlopende incasso-opdrachten te sturen naar uw bank om jaarlijks een bedrag van uw rekening af te schrijven overeenkomstig de opdracht van Stichting Houtrookvrij . Ondergetekende wordt vooraf op de hoogte gesteld van het moment waarop de afschrijving plaats zal vinden. Als u het niet eens bent met deze afschrijving kunt u deze laten terugboeken. Neem hiervoor binnen 8 weken na afschrijving contact op met uw bank. Vraag uw bank naar de voorwaarden.